Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó 2022

Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó 2022

Hank là chú chó đáng yêu có ước mơ trở thành một samurai vĩ đại. Trên con đường đi tìm định mệnh, Hank vô tình lạc vào một thị trấn đầy mèo. Và mèo thì không hề thích chó. Cũng vì mong muốn giành được tình cảm của cư dân thị trấn, Hank vô tình mắc vào âm mưu thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu. Ika Chu đã lừa Hank giúp hắn đuổi các cư dân mèo khỏi thị trấn. Cùng với những người bạn mới quen, Hank phải tìm cách ngăn chặn âm mưu của Ika Chu và chuộc lại sai lầm của mình.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim